قوانین

لطفا قبل از خرید ابتدا به صورت دقیق توضیحات محصول را مطالعه کنید

در هنگام خرید در قسمت پرداخت مشخصات واقعی وارد نمایید تا در صورت بوجود آمدن مشکل قابل پیگیری باشد


قبل از خرید توضیحات محصول را به طور کامل و دقیق مطالعه نمایید تا دچار مشکل نشوید


محصول دانلود شدنی : در صورت خرید شما و چنانچه بعد از خرید و دانلود محصول میل به انصراف داشته باشید قابل انصراف نمی باشد


در صورت هرگونه مشکل در عملکر محصول و خلاف گفته های ما می توانید درخواست دهید تا وجه شما را عودت دهیم


مشکلات پرداختی مربوط به بانک می شود و پرداخت ناموفق و موفق در پنل فروشگاه ثبت شده و چنانچه پرداخت ناموفق باشد تا 72 ساعت آیند مبلغ برگشت داده می شود و این زمان مربوط به بانک است نه ما !!!


کلیه اعمل کاربران از ابتدا ورود به وب سایت تا انتهای خرید ثبت و بررسی می شود و چنانچه در هر مرحله پرداخت تا پایان مراحل پیش نروید پرداخت شما ناموفق اعلام می شود